news-bg

Новости

Проект:
ПРИМЕНА НА ПРИСТАПОТ ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19 КРИЗАТА

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

За потребите на проектот „Имплементација на пристапот заснован на човекови права за време на КОВИД-19 кризата” финансиски поддржан од Balkan Trust for Democracy, проект на German Marshall Fund на САД и УСАИД ,а врз основа на Договор за грант BTD-FY2021-1506 склучен меѓу Институтот за човекови права и Balkan trust for Democracy, претседателката на Институтот за човекови права испраќа Покана за доставување на понуди за ангажирање на двајца експерти за изготвување на курс за имплементација на пристапот заснован на човекови права за време на здравствената криза.

Деталите и условите за аплицирање можете да ги најдете на следниот линк.

project-img